Friday, October 6, 2017

Lý Mười Thương (Dân Ca Huế) Cẩm Ly

Lý Mười Thương

Tiếng hát: Cẩm Ly

Hình ảnh: Nguyễn Thế Long

Người mẫu: Các chị 7/68 KQ

Studio: Nguyễn Văn Biên (Cape Cod Music Studio)

Thực hiện & Dàn dựng: Hoàng Khai Nhan

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!