Sunday, December 28, 2014

Chiếc Lá Cuối Cùng (Tuấn Khanh) Thiên Tôn

Chiếc Lá Cuối Cùng

Nhạc: Tuấn Khanh

Tiếng hát: Thiên Tôn

Video edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Chiếc Lá Cuối Cùng'

Nhạc Tuấn Khanh

Thiên Tôn hát


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!