Thursday, December 11, 2014

Mùa Xuân Hát Cho Em (Cao Tiêu & Anh Việt Thu) Phi Khanh

Mùa Xuân Hát Cho Em

Thơ: Cao Tiêu

Phổ nhạc: Anh Việt Thu

Hát: Phi Khanh

Video edit: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Mùa Xuân Hát Cho Em'

Thơ Cao Tiêu - Anh Việt Thu phổ nhạc

Phi Khanh hát1 comment:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!