Thursday, December 4, 2014

Wildlife

Wildlife

Photos by Hoàng Khai Nhan
Con Cò Lặn Lội Bờ Sông

Cái Diệc (Blue Heron)

Diệc Bay (The Blue Heron in Flight)

Bồ Nông Cất Cánh (The Pelican Taking Off)

Nhạn Đã Trở Về (The Terns Are Coming Back)

Cánh Nhạn

Nhạn Săn Mồi

Nhạn Săn Mồi

Đôi Cò Mày Đi Ăn Đêm

Đằng Đằng Sát Khí

Đàn Bồ Nông (The Pelicans)

Khi Nắng Vừa Lên

Cò Đi Ăn Sớm

Mồi Ngon

Cô Đơn

Yêu


Wildlife by Hoàng Khai Nhan on Panoramio
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!