Sunday, December 21, 2014

Từ Giọng Hát Em (Ngô Thụy Miên) Thương Linh

Từ Giọng Hát Em

Nhạc: Ngô Thụy Miên

Giọng hát: Thương Linh

Đệm dương cầm: Quốc Vũ

Thâu thanh: Dung Minh Studio

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Từ Giọng Hát Em' Sáng tác Ngô Thụy Miên

Thương Linh hátNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!