Tuesday, May 7, 2013

Tình Si

Thơ Châu ChiChiều ni không thấy O đi ngang
Để tui ngơ ngẩn chiều mêng mang
Bên sông có tiếng ai hò vẳng
Anh nớ răng chưa quảng gánh sang?

Tui vẫn thường dõi bước O đi
Áo thẫm nón vành che tình si
Bài thơ tui viết tuy vụng dại
Lóng ngóng chờ trao thư bên tê

Ngày lại ngày qua tình chưa tỏ
Nhứt định chiều ni khi gặp O
Sẽ không ngần ngại như chiều nớ
Để thấy mình răng vẫn khù khờ

...Chiều ni không thấy O đi ngang
Sóng vỗ bên sông lòng mang mang
Tình tui theo khói chiều vương vấn
Thơ tui theo tiếng sầu lâng lâng...

Châu Chi


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!