Monday, August 12, 2013

Beautiful Portland, Oregon

Con Đường Tình Ta Đi

Nhạc: Phạm Duy
Hát: Sĩ Phú


Con Đường Tình Ta Đi


Models:
Chi & Michael Châu,
Hàn Vinh & Nguyễn Văn Biên,
Violet Hoàng & Đặng Trần San,
Hiền & Nhan Hoàng

Photographers: Hoàng Khai Nhan, Michael Châu, Đặng Trần San
Cameras: iPhone & Canon G12
Location: Columbia River Gorge, Portland, Oregon, USA2013-07-30 Portland-2379

Con Đường Tình Ta Đi
( E Historic Columbia River Hwy - Portland Oregon )2013-07-30 Portland-4606

Con Đường Tình Ta Đi
( E Historic Columbia River Hwy - Portland Oregon )2013-07-30 Portland-4612

Con Đường Của Đôi Mình
Đôi Tình Nhân Cay & Chi


2013-07-30 Portland-4623

Con Đường Tuổi Măng Tre Nắng Vàng Tươi Đẹp Đẽ
Đôi Tình Nhân Biên & Vinh


2013-07-30 Portland-4656

Bóng Người Dài Trên Hè Con Đường Tình Ta Đi
Đôi Tình Nhân San & Thủy


2013-07-30 Portland-4619

Con Đường Thảnh Thơi Nằm Nghe Chuyện Tình Quanh Năm...
Đôi Tình Nhân Nhan & Hiền


2013-07-30 Portland-2381

Wahkeena Falls
( Thủy, Hiền, Chi, Vinh )


Multnomah Falls


2013-07-30 Portland-2447

Multnomah Falls
The Icon of Portland, Oregon2013-07-30 Portland-4733

Multnomah Falls
( Chi, Hiền, Vinh, Thủy )2013-07-30 Portland-2404

Multnomah Waterfall
( Thủy, Hiền, Chi, Vinh )2013-07-30 Portland-2415

Hiền Phạm at Multnomah Waterfall


2013-07-30 Portland-2431

Violet Thủy Hoàng at Multnomah Waterfall


2013-07-30 Portland-4716

Hàn Vinh at Multnomah Waterfall


2013-07-30 Portland-4719

Châu Chi at Multnomah Falls


2013-07-30 Portland-2449

Đặng Trần San at Multnomah Waterfall


2013-07-30 Portland-2469

Nguyễn Văn Biên at Multnomah Waterfall


2013-07-30 Portland-4667

Châu Cay at Multnomah Falls Sign


2013-07-30 Portland-2464

Hoàng Khai Nhan at Multnomah Waterfall


2013-07-30 Portland-4766

Đôi Tình Nhân Chi & Cay Châu at Multnomah Falls


2013-07-30 Portland-4639

Đôi Tình Nhân Thủy & San Đặng at Wahkeena Falls


2013-07-30 Portland-4767

Đôi Tình Nhân Vinh & Biên Nguyễn at Multnomah Falls


2013-07-30 Portland-4755

Đôi Tình Nhân Hiền & Nhan Hoàng at Multnomah FallsLocation Map ( Bản đồ nơi chụp ảnh )
Click Here To See All Photos of "Portland Oregon"
Photos by Hoàng Khai Nhan
( Camera: iPhone )


Click Here To See All Photos of "Portland Oregon"
Photos by Hoàng Khai Nhan
( Camera: Canon G12 )Click Here To See All Photos of "Tình Tự Bên Đường"
Photos by Michael Châu


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!