Sunday, August 11, 2013

Nghe Bạn Mình Hát - Nostalgie

Niềm Thương Nhớ
( Nostalgie )

Nhạc: Ngoại Quốc
Lời: Phạm Duy
Hoà âm & Phối khí: Tạ Kỳ Linh

Hát: Nguyễn Giang

Hình ảnh: Internet
Video: Hoàng Lão Tà Tà
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!