Sunday, August 4, 2013

Lệ Quyên - Khúc Tình Xưa 1

Click vào video dưới để nghe Lệ Quyên hát

Những Khúc Tình Xưa
 1. Mưa Nửa Đêm - Lệ Quyên
 2. Tình Lỡ - Lệ Quyên
 3. Buồn - Lệ Quyên
 4. Đồi Thông Hai Mộ - Lệ Quyên
 5. Chiếc Lá Cuối Cùng - Lệ Quyên
 6. Ảo Ảnh - Lệ Quyên
 7. Em Về Kẻo Mưa - Lệ Quyên
 8. Tình Đời - Lệ Quyên
 9. Hàn Mặc Tử - Lệ Quyên
 10. Mùa Đông Của Anh - Lệ Quyên
 11. Ngọn trúc đào - Lệ Quyên


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!