Thursday, August 8, 2013

Lệ Quyên - Trả Lại Thời Gian

Click vào video dưới để nghe Lệ Quyên hát

Trả Lại Thời Gian
 1. Trả Lại Thời Gian - Lệ Quyên
 2. Sầu Tím Thiệp Hồng - Lệ Quyên ft. Quang Lê
 3. Ai Khổ Vì Ai - Lệ Quyên
 4. Sao Em Nỡ Vô Tình - Lệ Quyên
 5. Chờ Người - Lệ Quyên
 6. Mưa Rừng - Lệ Quyên
 7. Nửa Đêm Ngoài Phố - Lệ Quyên
 8. Nếu Anh Đừng Hẹn (Lỡ Yêu Rồi) - Lệ Quyên
 9. Vết Thương Cuối Cùng - Lệ Quyên
 10. Không giờ rồi - Lệ Quyên
 11. Sang ngang - Lệ Quyên


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!