Monday, September 16, 2013

Một Buổi Tập Hát Cho RU-45

Sep 14, 2013

Phóng Sự Bằng Hình Ảnh


2013-09-14 Tap Van Nghe-6770
Chiefs Chef Cabinet
Hiền Nhan, Vinh Biên


2013-09-14 Tap Van Nghe-6779
Các Chàng
Hàng ngồi: Tầm, Linh, Giang, Hướng
Hàng đứng: Triết, Khanh, Hoa, Cay, Biên, Nhan


2013-09-14 Tap Van Nghe-6837
Các Xếp
L-R: Yến Khanh, Thủy Hoa, Thúy Anh Tầm, Hàn Vinh Biên,
Dzuyên Hà Nguyên, Bích Liên Thân, Mộng Hoa Triết, Hiền Nhan (và cháu nội Ami)


2013-09-14 Tap Van Nghe-6863
Anh chị Trương Tấn Thảo
Xuống từ Fresno


2013-09-14 Tap Van Nghe-6825
Chị Bích Liên


2013-09-14 Tap Van Nghe-6889
L-R: Chị Kim Khôi, Chị Hàn Vinh, Chị Thúy Anh


2013-09-14 Tap Van Nghe-6906
Tốp Ca Nữ
L-R: Thanh Chi, Kim Khôi, Liên Thảo, Mộng Hoa, Hoàng Anh,
Thủy Hoa, Yến Khanh, Hiền Nhan, Dzuyên Hà, Hàn Vinh


2013-09-14 Tap Van Nghe-6997
Lục Cô Nương
L-R: Mộng Hoa, Yến Khanh, Thủy Hoa, Diễm Hướng, Hiền Nhan, Hàn Vinh


2013-09-14 Tap Van Nghe-6951
Anh Chị Ngọc Nguyên & Dzuyên Hà


2013-09-14 Tap Van Nghe-6966
Chị Liên (T.T.Thảo) & Chị Hoàng Anh (H.Q.Lập)


2013-09-14 Tap Van Nghe-6981
Chị Thanh Chi (Châu Cay)


2013-09-14 Tap Van Nghe-7010
Chị Thúy Anh (N.Q.Tầm)


2013-09-14 Tap Van Nghe-6974
Chị Mộng Hoa (N.H.Triết)


2013-09-14 Tap Van Nghe-6971
Chị Kim Khôi (H.Đ.Khôi)


2013-09-14 Tap Van Nghe-6985
Anh Vũ Văn Khanh


2013-09-14 Tap Van Nghe-6978
Anh Nguyễn Minh Hướng


2013-09-14 Tap Van Nghe-7015
Anh Nguyễn Giang


2013-09-14 Tap Van Nghe-7026
Anh Châu Cay


2013-09-14 Tap Van Nghe-6771
Anh Nguyễn Văn Biên


2013-09-14 Tap Van Nghe-7029
Anh Nguyễn Hữu Triết


2013-09-14 Tap Van Nghe-6914
Anh Trần Công Anh Dũng


2013-09-14 Tap Van Nghe-6925
Break Time - Giải Lao


2013-09-14 Tap Van Nghe-6928
Break Time - Giải Lao


2013-09-14 Tap Van Nghe-6836
Break Time - Giải Lao
Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Một Buổi Tập Hát Cho RU-45

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!