Sunday, September 22, 2013

Tập Hát Cho RU-45

Tập Hát Cho RU-45

Tại Nhà Anh Chị Biên

September 21, 2013


2013-09-21 Tap VN RU-45-7043
Biên Vinh & Nhan Hiền


2013-09-21 Tap VN RU-45-7044
Chiefs Chef Cabinet


2013-09-21 Tap VN RU-45-7079
Hội Đồng Các Bộ Trưởng


2013-09-21 Tap VN RU-45-7086
Hội Đồng Tướng Lãnh


2013-09-21 Tap VN RU-45-7205
Ban Đồng Ca Nam Cali


2013-09-21 Tap VN RU-45-7222
Tốp Ca Nữ Nam Cali


2013-09-21 Tap VN RU-45-7094
Bánh Mừng Sinh Nhật Tháng 9


2013-09-21 Tap VN RU-45-7093

Mừng Sinh Nhật Tháng 9

Đôi Uyên Ương Hồng Quang Lập & Hoàng Anh


2013-09-21 Tap VN RU-45-7117

Mừng Sinh Nhật Tháng 9

L-R: Anh chị Khôi, a/c Thân Bích Liên, a/c Minh Dung, a/c Lập Hoàng Anh, a/c San Thủy


2013-09-21 Tap VN RU-45-7095
Bánh Sinh Nhật
( Hồng Quang Lập thân tặng )2013-09-21 Tap VN RU-45-7149
Nghỉ Giải Lao - Break Time


2013-09-21 Tap VN RU-45-7232
Nghỉ Giải Lao - Break Time
Gõ vào đây để xem toàn bộ ảnh
Buổi Tập Hát Cho RU-45 Tại Nhà Anh Chị Biên

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!