Friday, October 17, 2014

Giòng An Giang

Reunion 2014

September 27, 2014

Giòng An Giang

Sáng tác: Anh Việt Thu

Tiếng hát: Thúy Anh


Click on the video below to play!


'Giòng An Giang' sáng tác Anh Việt Thu

Tiếng hát Thúy Anh( To be continued... )

2 comments:

  1. Bài hát hay, người hát vững vàng từ giọng ca đến bộ điệu. Chỉ tiếc hệ thống âm thanh quá tệ, dưới mức mong đợi!

    ReplyDelete
  2. Đúng như vậy, hệ thống âm thanh năm nay tệ quá! Không thể chấp nhận được! Năm tới bác Thân sẽ lo phần âm thanh. Bảo đảm sẽ... đạt hơn!

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!