Tuesday, October 7, 2014

Độc Tấu Khẩu Cầm

Reunion 2014

September 27, 2014

Độc Tấu Khẩu Cầm

Nguyễn Mạnh Hùng


Click on the video below to play!


Độc Tấu Khẩu Cầm
Nguyễn Mạnh Hùng( To be continued... )

1 comment:

  1. Một nhân tài của Khoá 7/68 Không Quân từ lâu. Cho đến nay mới chịu xuất hiện.
    tdp

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!