Tuesday, March 12, 2013

Mày Cứ Đi

Thơ Đoàn Long

Đoàn Long

Mày cứ đi xin đừng hối tiếc
Đến một nơi ngày xưa mày vẫn nghĩ
Cuộc chơi nào cũng phải dừng thôi!
Như hũ muối tiêu Lập nói cũng vô thường
Sống, Chết chỉ là bước đổi thay
Đến một lúc rồi ai cũng đi thôi
Mày đi trước tụi tao nối theo sau
Cuộc sống này vẫn chỉ trò chơi
Mày cứ đi không bao giờ đơn lẻ
Bạn bè kia luôn cạnh bên mày!..

TKS Đoàn Long

Nguyện cầu anh linh VÕ ĐOÀN HỒNG sớm tiêu diêu miền cực lạc!

Click vào link dưới để đọc:
Khóc Bạn Võ Đoàn Hồng - thơ Hồng Quang Lập

Xem hình Gà Xé Phay & Xôi Phồng ở nhà Hồng để nhớ đến bạn hiền:


Đoàn Hồng dự RU-40 (Photo by Nguyễn Quang Tầm):

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!