Monday, March 4, 2013

San Diego Trip with 7/68 Friends

Jan 3rd, 2013

BREAKFAST IN ORANGE COUNTY
Click on the picture below for a photo slideshow!

Click for a photo slideshow!


USS MIDWAY
Click on the picture below for a photo slideshow!

Click for a photo slideshow!San Diego Trip with 7/68 Friends DINNER
Click on the picture below for a photo slideshow!

Click for a photo slideshow!


VISITING PHAM NHUT THU AT HIS HOME
Click on the picture below for a photo slideshow!

Click for a photo slideshow!


1 comment:

  1. Nếu không có gì trở ngại hoặc phiền toái xin bạn hãy chuyển đề tài này vào đúng vị trí thời gian của nó để có thể tìm thấy dễ dàng.
    Cuộc viếng thăm xảy ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2013.
    Cám ơn nhiều.
    Nguyễn Đình Nguyên

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!