Thursday, March 14, 2013

Đố Vui

Các bạn nhìn 4 hình dưới đây, rồi đoán xem:
  1. Hình chụp vào dịp nào (when, what)
  2. Hình chụp ở đâu (where)
  3. Những ai trong hình (who)
Xin các bạn ghi câu trả lời của mình trong phần "Post a Comment" ở cuối trang này!!!
Mời các bạn hưởng ứng cho vui!!!Hình #1 - Photo courtesy of Trần Công Anh Dũng
(muốn thấy hình lớn hơn thì click vào hình!)


Hình #2 - Photo courtesy of the Groom and the Bride!
(muốn thấy hình lớn hơn thì click vào hình!)


Hình #3 - Photo courtesy of Huỳnh Bá Thanh
(muốn thấy hình lớn hơn thì click vào hình!)


Hình #4 - Photo courtesy of Đinh Bá Hạnh
(muốn thấy hình lớn hơn thì click vào hình!)


Để đóng góp cho những trang Đố Vui sắp tới, các bạn click vào link dưới đây để gửi email những hình ảnh xưa cho ban biên tập (nhớ attach hình xưa vào email và ghi trong email những chi tiết của từng ảnh nhá!):

eMail Hình Ảnh
3 comments:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!