Friday, March 22, 2013

Mỗi Năm Ao Ước Một Lần

Thơ Hoa Lục Bình

Hoa Lục Bình

Viết tặng RU-45

Mỗi năm ao ước một lần,
Gặp bè bạn lại để cùng hàn huyên.
Bên nhau chia sẻ nỗi niềm,
Quên đi quá khứ buồn phiền bao quanh.
Về nghe các chị, các anh,
Tham gia Đại Hội Không Quân kỳ này.
Về đây xiết chặt vòng tay,
Vui chơi ba bữa, khỏa khuây buồn phiền.

Hoa Lục Bình

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!