Thursday, March 21, 2013

Thư Mời Hội Ngộ RU-45

Dù ai xuôi ngược nơi đâu
27 tháng 9 rủ nhau mà về!..
Dù ai bận rộn trăm bề
27 tháng 9 hãy về cùng nhau!..

Nam Cali ngày 21 tháng 3 năm 2013

Kính thưa quý Anh Chị,

Trân trọng kính mời quý Anh Chị về tham dự Ngày Hội Ngộ RU-45 sẽ được tổ chức tại Little Saigon, California, USA, vào ba ngày 27, 28, và 29 tháng 9 năm 2013.

Chi tiết ngày họp mặt như sau:

 1. Ngày Tiền Phi: Thứ Sáu, 27 tháng 9 năm 2013, lúc 5:00PM tại: Seafood World Restaurant, 15351 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683. Điện thoại (714) 775-8828.

 2. Ngày Đại Hội: Thứ Bảy, 28 tháng 9 năm 2013, lúc 5:00PM tại: Emerald Bay Restaurant, 5015 W. Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704. Điện thoại (714) 775-5161.

 3. Ngày Hậu Phi: Chủ Nhật, 29 tháng 9 năm 2013, lúc 10:00AM tại: Làng Ngon Restaurant, 15342 Beach Blvd, Westminster, CA 92683. Điện thoại (714) 898-9658.

Đóng góp:

 • Ngày Tiền Phi & ngày Đại Hội: Anh Chị khóa 7/68 đóng $50.00/1 người
 • Ngày Hậu Phi: do anh chị em Nam Cali khoản đãi
 • Khách mời:
  • Ngày Tiền Phi: $20.00/1 người
  • Ngày Đại Hội: $40.00/1 người
  • Ngày Tiền Phi & ngày Đại Hội: $50.00/1 nguời

Để tiện việc sắp xếp và đặt nhà hàng, xin các anh chị vui lòng ghi danh trước ngày 30 tháng 8 năm 2013. Mọi chi phiếu xin gởi về thủ quỹ RU-45:

Phạm Minh Hoa
22862 Larkin Street
Lake Forest, Ca 92630-2940


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!