Wednesday, March 13, 2013

Một Thời Để Nhớ

Vedeo and Slideshow by Phạm Minh XuânVNAF FIGHTER SLIDE SHOW


VNAF A-1 Skyraider in Action


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!