Sunday, March 17, 2013

Nghe Bạn Mình Hát - Nguyễn Hữu Huấn

Trong khi chờ đợi bài mới và nhạc mới của Huấn "Ma Gà", chúng mình hãy tạm nghe một bài nhạc cũ, do chính bạn mình hát vậy. Để nhớ một người bạn bên trời Hamburg Đức Quốc, nhớ miệng cười có duyên, giọng nói vui vẻ nhiều người quí mến. "Ma Gà" ơi, tháng 9 này ráng thu xếp về họp mặt chung vui với anh em nhá!..
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!