Friday, January 17, 2014

Happy Retirement!

Happy Retirement

Chu Văn Hải

Lương Kim Chi

Trần Thị Anh

Photos: Lê Khải Hoàng

Sketch: Lương thế CườngCùng với 7/68 KQ Đông Bắc Hoa Kỳ

Chúc Mừng Bạn Chu Văn Hải

Vừa Nhập Hội "Về Hưu"!No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!