Tuesday, January 7, 2014

Hai Đoản Khúc

thơ Hoàng Anh


một


Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Giọt mưa đã tạnh lại tần ngần rơi,
Cánh chim lạc lõng cuối trời
Bâng khuâng lòng nhớ những lời hót xưa
Đàn ai thoảng tiếng ơ hờ
Nỉ non thánh thót bên bờ quạnh hiu

hai


Trường rất vắng và lòng rất vắng
Rất nhẹ nhàng như bài hát lời thơ
Trời hôm nay chiều người không nắng
Có ai đâu cũng làm kẻ đợi chờ


Hoàng Anh 76No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!