Thursday, January 16, 2014

Hình Xưa: Họp Mặt Bắc Cali 2007

Họp Mặt Bắc Cali 2007

Photos by Nguyễn Thế Long


Nhân dịp anh chị Nguyễn Đình Chiểu qua thăm Bắc Cali.


A/c Phạm Trần Dương

A/c Trương Văn Tập

A/c Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu & Trương Văn Tập

Các chị Lương, Tập, Long, Dương

Các chị Lương, Tập, Long, Dương

Chị Nhan Hớn Lương

A/c Nhan Hớn Lương

Chị Nhan Hớn Lương

Chị Trương Văn Tập

Anh Trương Văn Tập

Chị Trương Văn Tập

Chị Tâm (Chiểu)

Chị Dương

Chị Tâm (Chiểu)
Gõ con chuột vào đây để xem
Toàn Bộ Hình Họp Mặt Bắc Cali 2007
Photos by Nguyễn Thế Long

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!