Tuesday, January 7, 2014

NRG Christmas Party

Khóa 7 Tham Dự

NRG Christmas Party

Dec 21, 2013Click vào video trên để xem NRG Christmas Party!


Anh Nguyễn Văn Thân

Chị Bích Liên


NRG Christmas PartyL-R: Duyên Hà (Nguyên), Hiền (Nhan), Hoàng Anh (Lập), Thanh Chi (Cay),
Hàn Vinh (Biên), Em gái chị Vinh, Diễm (Hướng), Vòng Lợi Hỷ (Tập), Kathy (Tùng)L-R: Nguyên, Lập, Hướng, Nhan, Cay, Hùng, Tập, San, Tùng, Biên
Photo by Thanh ChiL-R: Diễm (Hướng), Mộng Hoa (Triết), Khanh (Linh), Hoàng Anh (Lập), Thanh Chi (Cay)
Yến (Khanh), Hiền (Nhan), Lan (Yên), Dzuyên Hà (Nguyên), Hàn Vinh (Biên) và em gái.Đứng: Mộng Hoa (Triết), Kathy (Tùng), Khanh (Linh), Dung (Minh), Lan (Yên),
Vòng Lợi Hỷ (Tập), Hàn Vinh (Biên), Bích Liên (Thân), Thủy (Hoa)
Ngồi: Hiền (Nhan), Dzuyên Hà (Nguyên), Hoàng Anh (Lập), Thanh Chi (Cay), Yến (Khanh)A/c Trương Văn Tập

A/c Nguyễn Minh Hướng

A/c Nguyễn Văn Biên

A/c Đào Huy Tùng

A/c Hồng Quang Lập

A/c Châu Cay

A/c Trần Ngọc Nguyên

A/c Hồ Viết Yên

A/c Tạ Kỳ Linh

A/c Vũ Văn Khanh

Chị Hiền

A/c Nhan

A/c Phạm Minh Hoa

A/c Minh Dung (và chị Hiền)

The GirlsThe BoysThe GirlsThe Boys

Click vào đây để xem hình
NRG Christmas Party 2013
của bác Nguyễn Văn Thân

Click vào đây để xem hình
NRG Christmas Party 2012
của bác Nguyễn Văn ThânClick vào đây để xem hình
NRG Christmas Party 2011
của bác Nguyễn Văn Thân


1 comment:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!