Friday, January 10, 2014

Ngày Giỗ Đầu Tiên 2 Bạn Lân & Chiểu

Ngày Giỗ Đầu Tiên

Thái Nguyên Lân & Nguyễn Đình Chiểu


Gia Định ngày 10-01-2014

Các bạn thân mến,

Chiều ngày 08-01-2014, theo lời mời của Chị Vinh, vợ bạn Thái Nguyên Lân, chúng tôi đã đến dự ngày giỗ đầu bạn Thái Nguyên Lân. (Bạn Thái Nguyên Lân đã từ trần lúc 1 giờ 30 ngày 19-01-2013, nhằm ngày 08 tháng Chạp năm Nhâm Thìn).

Chị Tâm, vợ bạn Nguyễn Đình Chiểu, đã điện thoại báo tin trưa Chủ nhật, 12-01-2014, sẽ làm đám giỗ đầu cho bạn Nguyễn Đình Chiểu tại Long An. (Bạn Nguyễn Đình Chiểu đã từ trần lúc 6 giờ chiều ngày 22-01-2013, nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Nhâm Thìn). Do chúng tôi đa số ở Sài Gòn, xa xôi, nên chỉ báo tin. Chị Tâm chỉ mời bạn Ngọc ở Long An đến dự lễ giỗ đầu cho bạn Nguyễn Đình Chiểu.

Mời các bạn xem một số hình ảnh đính kèm.

Phương Baby

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!