Friday, January 17, 2014

Nghe Bạn Mình Hát


Besame Mucho
Thanh Giang

Bây Giờ Tháng Mấy
The nicest couple of K7/68
A/c Nguyễn Hữu Triết & Mộng Hoa

Ông Hội Đồng Tỏ Tình Sau Khi Hát!XUÂN MIỀN NAM
Duyên Hà và Hoàng AnhSong Ca -
Duyên Hà và Hoàng Anh
Knock Three Times
Thanh Giang

Lối Về Xóm Nhỏ
Tốp Ca "Xóm Nhà Lá"
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!