Thursday, January 30, 2014

Tất Niên, Đón Anh Chị Thanh, và Anh Hạnh

Nam Cali Tiễn Năm Cũ

Đón Thanh Tù Trưởng Oklahoma

& Đón Đinh Bá Hạnh Seattle

Jan 30, 2014

( Ngày 30 Tết )

Hosted by Anh Chị Nguyễn Văn BiênWelcome Anh Chị Thanh Tù Trưởng Oklahoma!


Welcome Anh Đinh Bá Hạnh Seattle, Washington!

VideosTiệc Tất Niên, Đón Anh Chị Thanh & Anh Đinh Bá HạnhQuanh Bàn TiệcVượt Đèo Vượt Nương... Dô!Băng Suối Băng Ghềnh... Dô!


Hình ẢnhChủ Nhà

Chủ Nhà

Phụ Tá Chủ Nhà

Phụ Tá Chủ NhàClick on Left or Right arrow on photo above to see next photo!


Click on Left or Right arrow on photo above to see next photo!All Photos


Click here to see all photos
Tất Niên & Đón Anh Chị Thanh
Và Anh Đinh Bá Hạnh

photos by Hoàng Khai NhanNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!