Tuesday, January 28, 2014

Tiếp Đón Anh Chị Trương Văn Thanh (Oklahoma)

7/68 Bắc Cali

Và Thanh Tù Trưởng OK

January 28, 2014

Phóng Sự Bằng Hình Ảnh

Photos by:

Nguyễn Thế Long

&

Trần Đình Phước


Click vào đây để xem
Toàn Bộ Hình Ảnh
7/68 Bắc Cali
Và Thanh Tù Trưởng OK
Photos by Nguyễn Thế Long

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!