Sunday, October 20, 2013

Mùa Xuân Nghiêng Lá


Mùa Xuân Nghiêng Lá

Ý thơ: Đặng Văn Lành

Phổ nhạc: Hoàng Khai Nhan

Hòa âm & phối khí: Bảo Phúc

Tiếng hát: Vân KhánhCa sĩ Vân Khánh


Click vào video dưới để nghe nhạcNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!