Wednesday, October 9, 2013

Nghe Bạn Mình Hát: Thu Hát Cho Người


Nhạc: Vũ Đức Sao Biển

Trình bày: Lê Văn Mạnh

Hình ảnh: Internet

Video: Hoàng Khai NhanLê Văn Mạnh

Click on the video below to play!
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!