Saturday, October 12, 2013

Nghe Bạn Mình Hát: Sóng Nước Biếc

Nhạc: Iosif Ivanovici

Lời Việt: Phạm Đình Chương

Hình ảnh: Internet
Video: Hoàng Khai Nhan2013-09-27 RU-45 Tien Phi-7414

Trình bày: Thái Ninh

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!