Friday, October 18, 2013

Nghe Bạn Mình Hát: Tà Áo Tím - Hoàng Nguyên

Tà Áo Tím

Nhạc và Lời: Hoàng Nguyên

Đệm đàn: Lê Từ Phong

Tiếng hát: Thanh Chi

Hình ảnh: Internet

Video: Hoàng Khai Nhan


Gõ con chuột vào video dưới đây để nghe:

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!