Tuesday, October 29, 2013

October Birthdays

Chúc Mừng Sinh Nhật

đến anh Nguyễn Giang & chị Kim Khôi

và các bạn sinh trong tháng 10!VideosOctober Birthdays - Giới Thiệu
Châu Cay & Đào Hiếu Thảo

Nghe bạn mình hátAnh Là Lính Đa Tình
Đào Hiếu ThảoLàng Tôi
Tốp ca "Xóm Nhà Lá"Autumn Leaves
Thúy Anh (chị Nguyễn Quang Tầm)Chị Đoàn Lương đọc thơ


To be continued...
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!