Thursday, October 3, 2013

RU-45 Hậu Phi

Hậu Hội Ngộ RU-45

Sep 29, 2013

Photos by Trần Đình Hùng


P1050689
Hội Đồng "Tướng Lãnh"


P1050693
Hội Đồng "Nội Các"


P1050704
Trên Bàn Hội Nghị (West Wing)


P1050703
Trên Bàn Hội Nghị (East Wing)


P1050712
Hội Nghị "Bàn Tròn"


P1050710
Còn Một Chút Gì Để NhớPhạm Minh Xuân
Với... "Còn Một Chút Gì Để Nhớ"
( photo by Nguyễn Thế Long )


Gõ con chuột vào đây
để xem toàn bộ slideshow
RU-45 Hậu Phi
Photos by Trần Đình Hùng
Gõ con chuột vào đây
để xem toàn bộ slideshow
Hậu Phi Làng Ngon Restaurant
Photos by Nguyễn Thế Long

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!