Sunday, October 27, 2013

Tình Tự Mùa Xuân - Từ Công Phụng


Click vào video dưới để nghe
Tình Tự Mùa XuânNhạc & lời: Từ Công Phụng

Tiếng hát: Ngọc Hạ

Hình ảnh: Internet

Video: Hoàng Khai NhanCa sĩ Ngọc Hạ

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!