Wednesday, October 16, 2013

Nghe Bạn Mình Hát: Hãy Nặng Tình Xưa

Phạm Văn Phú
Gõ con chuột vào video dưới để nghe:
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!