Friday, October 11, 2013

Thu Cô Liêu

Photos by Hoàng Khai Nhan

October 2013

Cameras: iPhone 5, Canon 5D Mark II
Lens: Canon EF 14mm f/2.8L II USM, Canon EF 85mm f/1.2L II USM

2013-10-05 Fall Foliage-8331

Hoa vàng nước biếc trời xanh
Mấy chàng săn ảnh loanh quanh bên hồ
( Rock Creek Lake, California )2013-10-05 Lake Convict-4638

Sáng mai sương lạnh mơ màng
Trên hồ Convict nắng vàng vừa lên
( Convict Lake, Mammoth Lakes, California )2013-10-06 Lake Mary-4648

Chiều về theo gió heo may
Núi vàng nước biếc cỏ cây tự tình
( Lake Mary, Mammoth Lakes, California )2013-10-05 Fall Foliage-8418

Nắng "Hồ Tháng Sáu" mơ màng
Có đôi nai nhỏ lang thang trên bờ...
( June Lake, June Lake, California )Tufa in Mono Lake by hoàng khai nhan

Tufa
( Mono Lake, Lee Vining, California )2013-10-05 Fall Foliage-8952

Fall Foliage
( South Lake Road, Bishop, California )2013-10-05 Fall Foliage-8892

Đường Nắng
( South Lake Road, Bishop, California )2013-10-05 Fall Foliage-8464

Thu Tháng 10 bên "Hồ Tháng Sáu"
( June Lake, June Lake, California )2013-10-05 Fall Foliage-8316

Chiếc Bóng Bên Hồ
( Rock Creek Lake, California )

Gõ con chuột vào đây
để xem toàn bộ
Thu Cô Liêu
Photos by Hoàng Khai Nhan

3 comments:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!